Wolski SPINACZ

Projekt “Wolski SPINACZ – Lokalny System Wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży - edycja II.

Wolski SPINACZ – Lokalny System Wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży to projekt, który zakłada podjęcie wspólnych działań przez utworzone Konsorcjum złożone z trzech organizacji pozarządowych i łączenie ofert różnych instytucji i organizacji, aby efektywnie wspomagać dzieci i młodzież zamieszkujące obszary koncentracji problemów społecznych w podnoszeniu kompetencji szkolnych i społecznych. W skład Konsorcjum oprócz Fundacji wchodzą następujące organizacje pozarządowe:

– Fundacja Chrześcijańska Nebo

– Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” Oddział Terenowy Warszawa Ochota

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat. Projekt obejmie osoby zamieszkujące Dzielnicę Wola m.st. Warszawy zwłaszcza dzieci i młodzież szkół partnerskich SP 221 i SP 166.

Zadania realizowane przez nasza Fundację dotyczą rozwijania pasji i zainteresowań oraz wyrównywanie szans edukacyjnych u dzieci i młodzieży m.in. przez korepetycje.

Czas trwania: 1.03.2020-30.11.2021

Projekt realizowany w ramach dofinansowania ze strony Urzędu Miasta St. Warszawy.