Druga młodość seniora!

Druga młodość seniora!

Druga młodość seniora to kontynuacja projektu realizowanego w 2019 roku pod nazwą „Klub Służewieckiego Seniora „.  Druga młodość Seniora to działania, które będą prowadzone przez cały rok (wyłączając okres wyjazdowy Seniorów na działki) z propozycją rozwijania aktywności kulturalnej i społecznej Seniorów. Zostaną zaproponowane wyjścia do miejsc rozbudzających zainteresowania, w tym wyjścia kulturalne do miejsc takich jak muzea, teatry, wystawy i galerie oraz jednodniowe wyjazdy, wycieczki do miejsc o walorach turystyczno- rekreacyjnych. Dodatkowym aspektem będzie stworzenie przestrzeni do realizacji własnych pomysłów, tak by mogli włączyć się w działania i tworzenie oferty kulturalnej dla siebie samych. 

Czas trwania: 1.03.2020-31.12.2020

Projekt realizowany w ramach dofinansowania ze strony Urzędu Miasta St. Warszawy.