#PodajDalej!

#PodajDalej!- program rozwoju wolontariatu w Fundacji Kreatywni w Działaniu

W działaniu- program rozwoju wolontariatu w Fundacji Kreatywni w Działaniu jest projektem, który ma wspomóc rozwój Fundacji poprzez rozbudowanie i stworzenie nowego planu rozwoju wolontariatu w oparciu o potencjał wolontariuszy jako ludzi z nową, ciekawą energią pełną pomysłów na nowe działania. W ramach projektu zamierzamy stworzyć program rozwoju wolontariatu, przedyskutować działania, w których można zaangażować wolontariat, wdrożymy działania, w tym przy pracy fundacji będziemy pilotażowo sprawdzać jak program się sprawdza oraz ewaluować na efekty pracy. W obecnym momencie wstępna wizja wolontariatu rozkłada się na tworzenie go w oparciu o potencjał umiejętności samych wolontariuszy i wykorzystanie go do bieżącej pracy Fundacji w następujących obszarach: zespół organizacyjny, zespół foto-filmowy, zespół promocji, zespół merytoryczny, zespół animacyjny itp. 

W ramach projektu będziemy się odnosić do głównych zasad jakie do tej pory stworzyliśmy i przyświecały naszym działaniom, czyli do #PodajDalej! Zakłada on, że każde działanie ma pozytywny wpływ na otaczająca nas rzeczywistość. Dzięki małym działaniom możemy dobro podać dalej i liczyć na to, że łańcuch się nie zatrzyma i będzie on dalej funkcjonował i dalej inspirował do działania. Inspirował nie tylko korzyściami płynącymi dla samego wolontariusza, ale również tym co może dalej wolontariusz zrobić dla społeczeństwa.

Czas trwania: 1.03.2020-31.12.2021

Projekt realizowany w ramach dofinansowania ze strony Urzędu Miasta St. Warszawy..